Ogłoszenie dla kandydatów do służby w policji - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Wiadomości

Ogłoszenie dla kandydatów do służby w policji

Data publikacji 15.01.2020

Komendant wojewódzki Policji w Katowicach informuje, że w 2020 roku realizowane będą przyjęcia kandydatów do służby w Komendach Miejskich/Powiatowych Policji województwa śląskiego, Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz w Oddziale Prewencji Policji w Katowicach i samodzielnych Pododdziałach Prewencji Policji w Bielsku-Białej i Częstochowie.

Terminy przyjęć kandydatów do służby w Policji w 2020 roku zostały przez Komendanta Głównego Policji określone dla garnizonu śląskiego następująco:

- 27 luty;

- 21 kwietnia;

- 13 lipca;

- 16 września;

- 5 listopada;

- 30 grudnia.

Liczba osób planowanych do przyjęcia do służby stanowić będzie odzwierciedlenie poziomu wakatów w garnizonie śląskim, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca.

Na podstawie cyklicznie przeprowadzanej analizy fluktuacji kadr w Policji, Komendant Główny Policji może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.

Jeżeli jesteś zainteresowany przyjęciem do służby w określonym w ogłoszeniu terminie pamiętaj, że dokumenty musisz złożyć z co najmniej 3-miesięcznym wyprzedzeniem!

Pliki do pobrania