"ZE SZNUPKIEM BEZPIECZNI W DRODZE" w Bytomiu - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Wiadomości

"ZE SZNUPKIEM BEZPIECZNI W DRODZE" w Bytomiu

Data publikacji 18.12.2018

Policjanci bytomskiej drogówki spotkali się z przedszkolakami w ramach akcji edukacyjnej dla najmłodszych „Ze Sznupkiem bezpieczni w drodze”. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, wspólnie z Centrum Rozwoju Lokalnego z Zawiercia, zorganizowała dzisiaj spotkania na terenie województwa śląskiego. Akcja, skierowana jest do placówek przedszkolnych oraz klas 1-3 szkół podstawowych.

Organizatorzy za pośrednictwem akcji chcą osiągnąć szereg celów. Najważniejszym z nich jest zwiększenie świadomości i poziomu bezpieczeństwa na drodze wśród najmłodszych mieszkańców województwa śląskiego. W akcji wykorzystana zostanie policyjna maskotka - „Sznupek”. Kolejnym celem jest uświadomienie, że policjant, będący zawsze blisko obywateli, jest otwarty na ich problemy i zawsze służy pomocą. Trzecim celem, który stawiają sobie organizatorzy, jest ustanowienie Rekordu Polski w liczbie uczestników biorących udział w akcji. W ten sposób organizatorzy chcą dotrzeć z informacją o akcji do jak najszerszego grona odbiorców, a tym samym zachęcić instytucje i inne organizacje do zwiększenia wysiłków na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych poprzez organizowanie podobnych inicjatyw. W ramach akcji bytomscy mundurowi z drogówki spotkali się z dziećmi w przedszkolu przy ul. Mochnackiego.