Wiadomości

Komenda Miejska Policji w Bytomiu wśród laureatów konkursu „Interwencja dla przyrody”

Data publikacji 04.12.2018

Wyróżnienia dla Komendy Miejskiej Policji od Dyrekcji Ochrony Środowiska. Dyplom komenda otrzymała za przeprowadzenie jednej z wielu interwencji związanej z ochroną przyrody oraz konsultację w tym zakresie z regionalną dyrekcją ochrony środowiska.

"Interwencja dla przyrody" to konkurs realizowany w ramach projektu "Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody". Konkurs ten promuje efektywną prawną ochronę przyrody oraz wiedzę na temat obszarów Natura 2000. Skierowany jest do komend, komisariatów policji oraz jednostek straży miejskiej. Zadaniem konkursu było opisanie jednej interwencji związanej z ochroną przyrody oraz przeprowadzenie w tym zakresie konsultacji z regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska. Wśród wyróżnionych znalazła się również bytomska komenda.