Akcja "PIESZY" - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Wiadomości

Akcja "PIESZY"

Data publikacji 07.06.2018

Dzisiaj od rana na terenie naszego miasta bytomska drogówka prowadzi działania „PIESZY”. Podstawowym ich celem jest zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, a także kontrola przestrzegania przez nich obowiązujących w tym zakresie przepisów.