Podsumowanie działań "TRUCK & BUS" - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Wiadomości

Podsumowanie działań "TRUCK & BUS"

Data publikacji 17.05.2018

Wczoraj na terenie naszego miasta prowadzone były działania pod kryptonimem "TRUCK & BUS". Mundurowi bytomskiej drogówki pełnili służbę w kilku punktach kontrolnych. Policjanci ukarali mandatami karnymi 97 kierowców i zatrzymali 9 dowodów rejestracyjnych.

Celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz podniesienie świadomości uczestników realizujących transport drogowy osób i rzeczy w zakresie obowiązujących przepisów prawa. Mundurowi sprawdzali stan techniczny pojazdów ze szczególnym uwzględnieniem ich oświetlenia, prawidłowego oznakowania oraz wymaganego wyposażenia dodatkowego. Kontroli poddane zostały dokumenty wymagane przy wykonywaniu transportu drogowego, czas pracy i stan trzeźwości kierujących. Policjanci zwracali także uwagę na przestrzeganie przepisów o transporcie materiałów niebezpiecznych, prawidłowym zabezpieczeniu przewożonych ładunków, czy obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa. Na kierowców łamiących prawo nakładane były mandaty.

Policjanci skontrolowali 175 pojazdów, w tym 104 samochody ciężarowe. Ujawniono 43 naruszenia związane ze złym stanem technicznym pojazdów oraz 1 przypadek nieprawidłowo zabezpieczonego ładunku. Mundurowi nałożyli 97 mandatów karnych na kierujących, pouczono 9 osób a wobec 1 skierowano wniosek o ukaranie do sądu. Zatrzymano 9 dowodów rejestracyjnych.