Podsumowanie działań "Bezpieczny Pieszy" - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Wiadomości

Podsumowanie działań "Bezpieczny Pieszy"

Data publikacji 12.04.2018

Bytomska drogówka podsumowała działania „BEZPIECZNY PIESZY”. Mundurowi ujawnili liczne wykroczenia nakładając łącznie 21 mandatów karnych. Akcja, której celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, prowadzona była wczoraj w godz. 9:00-17:00.

Piesi stanowią szczególnie zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego. Dynamiczny wzrost liczby osób zmotoryzowanych potęguje stopień zagrożenia dla ich życia i zdrowia. Wczoraj policjanci drogówki prowadzili działania "PIESZY". Mundurowi zwracali szczególną uwagę na właściwe zachowanie świeżo upieczonych kierowców wobec pieszych. Zwracano uwagę na prawidłowe przemieszczanie się pieszych na oznakowanych przejściach. Za poruszanie się niezgodnie z przepisami nakładano mandaty. Mundurowi zwracali szczególną uwagę na młodych kierowców i ich zachowanie względem pieszych. Ponadto mundurowi propagowali używanie przez niechronionych uczestników ruchu drogowego elementów odblaskowych.

Mundurowi nałożyli 21 mandatów karnych, w tym 2 na pieszych i 19 na kierowców. Piesi popełniali wykroczenia przechodząc w miejscach niedozwolonych. Natomiast kierowców karano za nieprawidłowe zachowania wobec pieszych, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na pasach, za nieprawidłowe wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych oraz za przekraczanie prędkości w rejonie przejść. Pouczono 6 osób. Wobec 1 osoby skierowano wniosek o ukaranie do sądu.