Wiadomości

„Drogowskaz dla rodzin”- ruszyła kampania edukacyjna w Bytomiu

Data publikacji 14.09.2017

Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci to główny cel projektu pn. „Drogowskaz dla rodzin”. Wczoraj, w budynku komendy, Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policiji w Bytomiu, podinsp. Dariusz Dziurka wraz Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Rafałem Szpakiem, podpisali porozumienie o współpracy przy realizacji projektu.

Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci i budowanie właściwych relacji między opiekunami, to główne cele kampanii pn. „Drogowskaz dla rodzin”. Jest to kolejna inicjatywa realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przy współpracy z bytomską Policją. Wczoraj w budynku komendy zawarto porozumienie w sprawie realizacji projektu. Podpisy na dokumentach złożyli Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bytomiu, podinsp. Dariusz Dziurka oraz Dyrektor Miejsiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Rafał Szpak.

Projekt zakłada między innymi przeprowadzenie warszatów skierowanych do pedagogów szkół podstawowych. Będą one prowadzone przez funkcjonariuszy policji i będą dotyczyły regulacji prawnych związanych z przemocą w rodzinie oraz działań profilaktycznych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Na potrzeby realizacji kampanii przygotowano szereg materiałów edukacyjnych, w tym plakaty, ulotki oraz kalendarze.

W realizację projektu włączył się również Areszt Śledczy w Bytomiu.