Uroczystości

Asp. sztab. Dariusz Pawełczyk najlepszym dyżurnym w woj. śląskim

Bytomski policjant asp. sztab. Dariusz Pawełczyk wygrał konkurs na najlepszego dyżurnego w garnizonie śląskim. W szranki stanęło aż 676 policjantów służby dyżurnej. Zwycięzca będzie reprezentował garnizon śląski w „Ogólnopolskim Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji”, który odbędzie się katowickiej szkole policji. Gratulujemy!

Dariusz Pawełczyk od początku swojej służby w Policji, którą rozpoczął w 1995r związany jest z bytomskim garnizonem. Stanowisko dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu zajmuje od 2011 roku. Jest również instruktorem strzelań policyjnych. Teraz będzie reprezentował garnizon śląski w finale krajowym, który odbędzie się w listopadzie bieżącego roku w Szkole Policji w Katowicach. Najlepszemu dyżurnemu osobiście pogratulował Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bytomiu podinsp. Dariusz Dziurka. 

Od 12 do 19 czerwca 2018 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach przeprowadzono wojewódzkie eliminacje do „Ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji”. To od tej grupy policjantów, pełniących służbę na stanowisku kierowania zależy czas przyjmowania zgłoszeń o zdarzeniach, niezwłoczne inicjowanie działań i skuteczne kierowanie będącymi w jego dyspozycji siłami i środkami oraz zapewnienie właściwego obiegu informacji o zdarzeniach. Turniej dla dyżurnych został reaktywowany przez Komendanta Głównego Policji po 13 letniej przerwie. Podczas konkursu oceniana była wiedza i umiejętności zawodowe. Dyżurni oceniani byli na podstawie testu wiedzy oraz symulacji przyjmowania i reakcji na zgłoszenia. Te właśnie konkurencje pozwoliły wyłonić najlepszych policjantów pełniących służbę na stanowisku kierowania.

Test wiedzy policyjnej obejmował problematykę z zakresu działania na stanowisku kierowania w szczególności:

 • - zadań realizowanych przez Policję w sytuacjach kryzysowych;
 • - organizacji służby dyżurnej;
 • - form i metod przetwarzania informacji
 • - sposobów prowadzenia przez Policję pościgów i zorganizowanych działań pościgowych;
 • - użycia środków przymusu bezpośredniego, w tym kolczatki drogowej lub pojazdu służbowego;
 • - zasad udzielanie informacji mediom;
 • - postępowania egzekucyjnego w administracji;
 • - prawa o zgromadzeniach;
 • - prawa o ruchu drogowym;
 • - prawidłowych form łączności w Policji;
 • - struktury Krajowych Danych Radiowych Policji;
 • - unijnych zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen);
 • - przestępstw z nienawiści;
 • - interwencji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • - udzielania pierwszej pomocy.

Spośród 676 policjantów, którzy na poziomie komend miejskich i powiatowych oraz komisariatów Policji w naszym województwie przystąpili do testu wiedzy, wyłoniono 33 mundurowych, którzy rywalizowali o miano najlepszego dyżurnego w garnizonie śląskim. Symulacje z nietrzeźwym kierowcą, próbą samobójczą, przyjęciem zgłoszenia o rozboju czy zatrzymaniem osób handlujących narkotykami przeprowadzono na stanowisku kierowania w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Dyżurnych oceniano na podstawie ilości zdobytych punktów w 3 kategoriach:

 • - umiejętności przyjmowania i reakcji na zgłoszenia oraz realizacji elementów kluczowych w scence,
 • - pracy na policyjnym Systemie Wspomagania Dowodzenia,
 • - umiejętności ocenianych na podstawie arkusza psychologicznego.

Najlepszymi dyżurnym zostali:

 • asp. sztab. Dariusz Pawełczyk z KMP w Bytomiu – 125 pkt.
 • asp. sztab. Tomasz Sitkowski z KMP w Świętochłowicach – 123 pkt.
 • asp. sztab. Adrian Kmieciak z KMP w Zabrzu – 122 pkt.

 

Ładowanie odtwarzacza...

Pliki do pobrania

 • 341 B