Mł. asp. Anna Lenkiewicz "Bytomianką Zimy 2017" - Uroczystości - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Uroczystości

Mł. asp. Anna Lenkiewicz "Bytomianką Zimy 2017"

Młodsza aspirant Anna Lenkiewicz została nagrodzona tytułem "Bytomianka Zimy 2017". Policjantce z naszej komendy tytuł przyznało bytomskie stowarzyszenie Ligi Kobiet Nieobojętnych. Uroczystość przyznania medalu honorowego odbyła się wczoraj. Wśród licznie zaproszonych gości, obecni byli również rodzice laureatki.

Stowarzyszenie Ligi Kobiet Nieobojętnych powstało w październiku 2004 roku. Ligę tworzą kobiety, którym los miasta i jego mieszkańców nie jest obojętny, które nie boją się wyzwań, chcą i potrafią działać. To kobiety wyjątkowe, mieszkające lub pracujące w Bytomiu. Skupione w ramach stowarzyszenia już od 13 lat wspiera swoje miasto społeczną inicjatywą, promując postawę pomocy i dawania drugiemu człowiekowi wartości, na które on właśnie w tej chwili czeka.

Stowarzyszenie co roku wybiera swoją laureatkę spośród 4 kobiet, które nagrodzono w trakcie mijającego roku. Nagrodzoną tytułem "Bytomianka Zimy 2017" została policjantka Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu, młodszy aspirant Anna Lenkiewicz, na co dzień pełniąca obowiązki w Zespole do Spraw Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji. Uroczystość odbyła się wczoraj. Wśród licznie zaproszonych gości byli Komendant Miejski Policji w Bytomiu insp. Karol Fajer, Senator RP Andrzej Misiołek, Zastępca Prezydenta Bytomia Bożena Mientus oraz rodzice laureatki.

Po raz pierwszy w historii stowarzyszenia nagrodzono policjantkę. Anna Lenkiewicz, od lat angażuje się nie tylko zawodowo, ale i prywatnie w życie Bytomia. Jest inicjatorką i uczestniczką licznych projektów i przedsięwzięć ściśle związanych z realizowaniem profilaktyki społecznej, mającej na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Jej działalność jest skierowana do każdej z grup wiekowych, w tym głównie do dzieci i młodzieży oraz osób nieaktywnych zawodowo, jak również wymagających opieki innych. Stąd też bierze się jej wykraczające poza godziny i obowiązki służbowe zaangażowanie, także w działalność edukacyjną, prowadzoną w bytomskich placówkach oświatowych, klubach integracji społecznej lub zrzeszających środowiska emerytów i rencistów. Podczas spotkań z mieszkańcami przekazuje wiedzę wiktymologiczną, wskazując możliwości uchronienia się przed przestępstwami. Najmłodszych zaś uczy sposobów unikania niebezpieczeństw, mogących wynikać z nieostrożności w kontaktach z nieznajomymi, ale także zagrożeń pochodzących z cyberprzestrzeni.

Jako przedstawiciel Komendanta Miejskiego Policji w Bytomiu, uczestniczy w pracach powołanego przez Prezydenta Bytomia Zespołu Interdyscyplinarnego, wykonującego zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jest też koordynatorem prowadzonego we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Bytomiu programu „Prawo Ochronnym Parasolem Dziecka”. Jest to program strategiczny, mający realny wpływ na ograniczenie patologicznych zachowań dorosłych wobec dzieci.

Tylko w ciągu ostatniego roku, współpracując między innymi z przedstawicielami bytomskich szkół, jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego, bytomskich ośrodków sportu oraz kultury, a także przedsiębiorcami, organizowała istotne z punktu widzenia mieszkańców miasta inicjatywy. Najważniejsze z nich to:

  1. Happeningi profilaktyczne „PAMIĘTAJ” skierowane do rodziców i opiekunów dzieci, mających na celu zapobieżenie zaginięć dzieci.
  2. Program profilaktyczny „STOP – Jestem Niepełnoletni”, którego celem jest ograniczenie sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim oraz przeciwdziałanie spożyciu alkoholu w tej grupie wiekowej.
  3. Drogowskaz dla Rodzin – realizowany wspólnie z MOPR w Bytomiu, mający na celu przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci.
  4. Moje Bezpieczne Wakacje – cykl spotkań profilaktycznych z uczniami wszystkich bytomskich szkół podstawowych zorganizowanych w Operze Śląskiej.
  5. Piąty Wyścig Rowerowy organizowany dla mieszkańców Bytomia w Parku Miejskim im. Franciszka Kachla.
  6. III Wojewódzkie Mistrzostwa Policji w Biegu Przełajowym im. st. sierż. Marka Sienickiego. W zawodach tych wzięło udział 256 osób. Jest to inicjatywa, której celem jest przede wszystkim upamiętnienie wśród policjantów, przedstawicieli służb mundurowych i społeczeństwa, tragicznego zdarzenia sprzed 25 lat.

Za swoje szczególne zaangażowanie była nagradzana między innymi przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach oraz Prezydenta Miasta Bytomia. Jej zaangażowanie oraz aktywność w działalność pozazawodową i społeczną jest dostrzegana przez środowisko lokalne, o czym między innymi świadczy to, że w roku 2016 zdobyła tytuł Policjanta z Powołania. Jednym z najważniejszych kryteriów wyboru w konkursie było zaangażowanie w działania na rzecz wdrażania w środowiskach lokalnych systemowych rozwiązań, mających na celu przeciwdziałanie przemocy oraz doświadczenie w pracy na rzecz pomocy ofiarom przestępstw.

Pani Anna Lenkiewicz pozytywnie wpływa na wizerunek Bytomia i ich mieszkańców. Zastępując oficera prasowego, reprezentuje Komendanta Miejskiego Policji w Bytomiu w mediach oraz przedstawia opinii społecznej osiągane przez policjantów bytomskiej komendy efekty pracy, jak również informuje o prowadzonych działaniach o charakterze profilaktycznym.

Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki, aby mł. asp. Anna Lenkiewicz została teraz "Bytomianką Roku 2017".   

Ładowanie odtwarzacza...