Rozpoczęli służbę w policji - Uroczystości - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Uroczystości

Rozpoczęli służbę w policji

Ośmiu nowych funkcjonariuszy złożyło rotę ślubowania przed Komendantem Miejskim Policji w Bytomiu nadkom. Andrzejem Szymczykiem. Wstępujący do służby policjanci, po półrocznym kursie w Szkole Policji w Katowicach, wrócą do naszej jednostki.

Ośmiu nowych funkcjonariuszy złożyło rotę ślubowania przed Komendantem Miejskim Policji w Bytomiu nadkom. Andrzejem Szymczykiem. Wstępujący do służby policjanci, po półrocznym kursie w Szkole Policji w Katowicach, wrócą do naszej jednostki i podejmą pracę w bytomskich komisariatach.

W bieżącym roku szeregi Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu zasiliło już siedmiu nowych policjantów. Natomiast dzisiaj szef garnizonu nadkom. Andrzej Szymczyk, przyjął rotę ślubowania złożoną przez kolejnych ośmiu nowo przyjętych funkcjonariuszy. Wstępujący do służby panowie mają od 19 do 29 lat i wszyscy są mieszkańcami naszego miasta. Czterej z nich to absolwenci wyższych uczelni, pozostali zaś mają wykształcenie średnie. Tylko dla trzech panów to pierwsza w życiu praca – pięciu już ma za sobą doświadczenia zawodowe.
Jeszcze dzisiaj wszyscy zameldują się w szkole Policji w Katowicach, gdzie przez najbliższe pół roku będą nabywać w teorii i praktyce wiedzę na temat policyjnego rzemiosła. Po ukończeniu kursu wrócą do naszej jednostki i podejmą służbę w komisariatach.

 

Kolejne przyjęcia chetnych do służby w Policji zaplanowano na grudzień br.