Wstąpili do służby - Uroczystości - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Uroczystości

Wstąpili do służby

Dwaj nowi policjanci wstąpili do służby w garnizonie bytomskim i dzisiaj złożyli ślubowanie przed pierwszym zastępcą komendanta miejskiego Policji w Bytomiu mł.insp. Leszkiem Surniakiem.

Dwaj nowi policjanci wstąpili do służby w garnizonie bytomskim i dzisiaj złożyli ślubowanie przed pierwszym zastępcą komendanta miejskiego Policji w Bytomiu mł.insp. Leszkiem Surniakiem.
Po złożeniu uroczystej przysięgi, policjanci odebrali z rąk komendanta odznaki i legitymacje służbowe. Obaj panowie, zanim zdecydowali się na służbę w Policji zdobyli wykształcenie wyższe techniczne. Podczas dzisiejszej uroczystości mł.insp. Leszek Surniak, w krótkich słowach przypomniał nowym funkcjonariuszom jak trudna i odpowiedzialna jest służba w Policji. Teraz posterunkowych czeka 6-miesięczny kurs podstawowy, który przejdą w Szkole Policji w Katowicach. Po jego ukończeniu odbędą 7-tygodniową praktykę zawodową w oddziale prewencji, po czym wrócą do Bytomia i zasilą szeregi służb prewencyjnych w komisariatach.
Na początku kariery zawodowej nowym policjantom życzymy sukcesów w pracy oraz samych spokojnych służb.