Awans komendanta Zbigniewa Klimusa - Uroczystości - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Uroczystości

Awans komendanta Zbigniewa Klimusa

22 kwietnia 2011 r. w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyło się uroczyste wprowadzenie nowego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

22 kwietnia 2011 r. w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyło się uroczyste wprowadzenie nowego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

Młodszy inspektor Zbigniew KLIMUS, dotychczasowy Komendant Miejski Policji w Bytomiu, będzie teraz nadzorował piony kryminalne całego śląskiego garnizonu Policji. Nominację na nowe stanowisko wręczył mu I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Kazimierz Szwajcowski.

 

Oprócz komendantów miejskich i powiatowych oraz naczelników wydziałów, wśród zaproszonych gości nie zabrakło Wojewody Śląskiego oraz Marszałka Województwa Śląskiego.

Natomiast dzień wcześniej mł. insp. Zbigniewa Klimusa w Komendzie Miejskiej Policji w Bytomiu symbolicznie pożegnali przedstawiciele kierownictwa garnizonu bytomskiego. W uroczystości uczestniczyli prezydent Bytomia Piotr Koj wraz z zastepcami Haliną Biedą i Mariuszem Wołoszem, a także przewodniczący Rady Miejskiej Bytomia Damian Doniec.