Awanse w bytomskim garnizonie - Uroczystości - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Uroczystości

Awanse w bytomskim garnizonie

W ostatnim czasie w bytomskim garnizonie nastąpiły spore zmiany na stanowiskach komendantów komisariatów i naczelników wydziałów KMP. „Zmiana warty” na kluczowych stanowiskach to efekt przejścia na emeryturę dotychczasowych przełożonych tych jednostek.

W ostatnim czasie w bytomskim garnizonie nastąpiły spore zmiany na stanowiskach komendantów komisariatów i naczelników wydziałów KMP. „Zmiana warty” na kluczowych stanowiskach to efekt przejścia na emeryturę dotychczasowych przełożonych tych jednostek.
Z początkiem tego roku, po wieloletniej służbie na emeryturę przeszli: mł. insp. Janusz Kowalik – dotychczasowy komendant komisariatu przy ul. Chrzanowskiego, asp. szt. Waldemar Potkański zajmujący ostatnio stanowisko zastępcy komendanta komisariatu w Bytomiu – Miechowicach, a także asp.szt. Jerzy Bogusz, który był zastępcą komendanta komisariatu w Bytomiu – Szombierkach. Na emeryturę także przeszedł asp.szt. Bogdan Stachera pełniący dotąd służbę jako zastępca naczelnika wydziału kryminalnego w KMP.
Po przeprowadzeniu konkursów, na zwolnione stanowiska służbowe awansowali doświadczeni funkcjonariusze wywodzący się z naszej jednostki. Komendantem Komisariatu II został dotychczasowy komendant KP I podinsp. Krzysztof Hajda, natomiast jego stanowisko objął podinsp. Piotr Hałakuc, który dotąd był komendantem komisariatu w Stroszku. Jego obecnym zastępcą w KP I jest asp.szt. Piotr Misztal, który awansował ze stanowiska dyżurnego KMP w Bytomiu. Awans na stanowisko zastępcy komendanta w Komisariacie IV otrzymał kom. Dariusz Haczyk, służący dotąd w wydziale dw. z przestępczością gospodarczą KMP w Bytomiu. Stanowisko zastępcy naczelnika wydziału kryminalnego KMP w Bytomiu objął natomiast asp.szt. Paweł Więciorek.