Cześć Jego Pamięci! - Uroczystości - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Uroczystości

Cześć Jego Pamięci!

Dzisiaj pożegnaliśmy naszego kolegę, wieloletniego funkcjonariusza KMP w Bytomiu aspiranta sztabowego Jerzego Czyżyckiego.

Dzisiaj pożegnaliśmy naszego kolegę, wieloletniego funkcjonariusza KMP w Bytomiu aspiranta sztabowego Jerzego Czyżyckiego. W uroczystościach pogrzebowych, razem z rodziną, najbliższymi i znajomymi, uczestniczyli policjanci garnizonu bytomskiego, śląskich jednostek policji oraz przedstawiciele innych służb mundurowych.
Dzisiaj, po mszy żałobnej odprawionej w kościele pw. św. Jacka przez kapelana garnizonu śląskiego ks. Jerzego Gondro, na cmentarzu przy ul. Powstańców Śląskich pożegnaliśmy Jerzego Czyżyckiego. Kondolencje, w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, kierownictwa oraz policjantów KMP w Bytomiu, a także własnym, złożył Komendant Miejski Policji w Bytomiu młodszy inspektor Zbigniew Klimus.

 

Aspirant sztabowy Jerzy Czyżycki służbę rozpoczął 15 maja 1985 roku w Komisariacie II Policji w Bytomiu przy ul. Chrzanowskiego. Do 1991 roku był dzielnicowym, a następnie dowódcą i kierownikiem policjantów prewencji policji. W roku 2000 rozpoczął służbę w Komendzie Miejskiej Policji w Bytomiu, najpierw jako asystent, a następnie jako specjalista Zespołu do spraw Zarządzania Kryzysowego w pionie prewencji.
Aspirant Sztabowy Jerzy Czyżycki w dniu 26 lipca 2002 roku znalazł się w składzie Pocztu Sztandarowego i przyjmował Sztandar Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu z rąk Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W tym samym roku został odznaczony Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, a w 2006 roku odznaczono go Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju. Wielokrotnie wyróżniany przez Komendanta Miejskiego Policji w Bytomiu, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, Komendanta Głównego Policji i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Doceniając jego fachowość, w dniu 15 listopada 2010 r. Komendant Miejski Policji w Bytomiu powierzył mu obowiązki Zastępcy Naczelnika Wydziału Sztab Policji.
W dniu 19 listopada br. w wieku 51 lat Jerzy Czyżycki zginął śmiercią tragiczną.

 

Cześć Jego pamięci!