Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie

Trwają działania "Monitoring przejść dla pieszych, gwarantem bezpieczeństwa pieszego"

Dzisiaj na terenie naszego miasta drogówka prowadzi działania pn. „Monitoring przejść dla pieszych, gwarantem bezpieczeństwa pieszego”. Podstawowym ich celem jest zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. Ponadto mundurowi propagować będą używanie przez niechronionych uczestników ruchu drogowego elementów odblaskowych.

Stróże prawa z bytomskiej drogówki oprócz codziennych kontroli prowadzą takie działania jak „Monitoring przejść dla pieszych, gwarantem bezpieczeństwa pieszego, mają one na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. Prowadzone będą kontrole stosowania się przez nich do przepisów ruchu drogowego. Priorytetem jest ograniczenie ilości zdarzeń z udziałem pieszych oraz podniesienie świadomości wśród kierujących samochodami, że piesi są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego. Zwracana będzie uwaga pieszym, że ich bezpieczeństwo w dużej mierze zależy również od nich samych. W kilku wytypowanych miejscach miasta, policjanci prowadzić będą wzmożone kontrole. Zwracać będą szczególną uwagę na zachowanie pieszych. Aby było zgodne z przepisami poruszania się pieszych na odcinkach dróg bez wydzielonych chodników oraz korzystanie z oznakowanych przejść dla nich. Policjanci będą podejmować środki prewencyjne w stosunku do nietrzeźwych pieszych powodujących zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ponadto mundurowi propagować będą używanie przez niechronionych uczestników ruchu drogowego elementów odblaskowych. Mundurowi zwracać będą szczególną uwagę na świeżo upieczonych kierowców i ich zachowanie względem pieszych.