Utrudnienia w ruchu

ul. Wrocławska – kontynuacja robót do końca listopada 2018 r

Informujemy, że w ramach prowadzonego z tytułu szkód górniczych remontu wiaduktu drogowego w ciągu ul. Wrocławskiej, począwszy od dnia 29 czerwca 2018 r. zamknięta dla ruchu zostanie jezdnia północna prowadząca w kierunku Miechowic. Przejazd po obiekcie będzie odbywał się dwukierunkowo po jezdni w kierunku centrum miasta. Zawężenie do jednego pasa ruchu od strony centrum nastąpi już na ul. Wrocławskiej, za skrzyżowaniem z ul. Reja. Pojazdy jadące z kierunku Miechowic/Zabrza do centrum zostaną sprowadzone na prawy pas ul. Miechowickiej przed skrzyżowaniem z ul. Konstytucji. Z uwagi na trwającą przebudowę ul. Karlika prosimy zachować ostrożność. Planowany termin zakończenia wszystkich etapów remontu wiaduktu drogowego – do końca listopada 2018.