Ulica Katowicka - Utrudnienia w ruchu - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Utrudnienia w ruchu

Ulica Katowicka

W związku z przebudową torowiska tramwajowego na ul. Katowickiej, w dniu 4 czerwca 2018 r. planowane jest wprowadzenie tymczasowej zmiany organizacji ruchu dla pierwszego etapu robót. Wobec czego wystąpią następujące utrudnienia w ruchu drogowym: 
- wyłączenie z ruchu pojazdów samochodowych fragmentu ulicy Katowickiej, od budynku nr 18 ( budynek KOPEX PBSz) do skrzyżowania z ul. Rostka; 
- brak możliwości dojazdu do zabudowy na wyżej wymienionym odcinku ul. Katowickiej; 
- na odcinku ulicy Katowickiej, od skrzyżowania z ul. Piastów Bytomskich do budynku nr 18 zostanie utrzymany dojazd wyłącznie pracowników KOPEX PBSz, Getin Banku, IV LO, zaopatrzenia oraz pojazdów służb miejskich i budowy. 
  
Objazd zamkniętego fragmentu ul. Katowickiej ( w kierunku ul. Jagiellońskiej) zostanie oznakowany ulicami:  Katowicka - Rostka - Józefczaka - Piastów Bytomskich - Katowicka.