Podsumowanie działań "NURD" - Rok Pieszego - 2018 - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Rok Pieszego - 2018

Podsumowanie działań "NURD"

Bytomska drogówka podsumowała wczorajsze działania „NURD”. Mundurowi nałożyli łącznie 90 mandatów karnych w tym aż 61 na pieszych. Działania prowadzone były w godzinach 06:00 do 22:00. Ich celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Piesi stanowią szczególnie zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego. Dynamiczny wzrost liczby osób zmotoryzowanych potęguje stopień zagrożenia dla ich życia i zdrowia. Wczoraj od rana policjanci drogówki prowadzili działania pod hasłem "niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Mundurowi zwracali szczególną uwagę na właściwe zachowanie kierujących wobec pieszych oraz zgodne z przepisami poruszanie się pieszych na oznakowanych przejściach, a także stosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Policjanci sprawdzali stan techniczny pojazdów oraz obowiązkowe wyposażenie. Zarówno na pieszych, jak i kierowców, którzy poruszali się niezgodnie z przepisami nakładano mandaty. Ponadto mundurowi zwracali uwagę czy piesi posiadają elementy odblaskowe.

Mundurowi nałożyli 90 mandatów karnych, w tym 61 na pieszych, 28 na kierowców oraz 1 na rowerzystę. Piesi popełniali wykroczenia przeważnie przechodząc w miejscach niedozwolonych – 52 osoby oraz nie dostosowując się do sygnalizacji świetlnej – 14 osób. Kierowców ukarano mandatami karnymi za nieprawidłowe zachowanie w stosunku do pieszych – 25 osób oraz inne wykroczenia. Wobec pięciu osób skierowano wnioski o ukaranie do sądu. 14 osób pouczono.