Drogówka podsumowała wczorajsze działania - Rok Pieszego - 2017 - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Rok Pieszego - 2017

Drogówka podsumowała wczorajsze działania

Bytomska drogówka podsumowała działania pn. „Monitoring przejść dla pieszych, gwarantem bezpieczeństwa pieszego”. Mundurowi ujawnili wykroczenia drogowe nakładając łącznie 26 mandatów karnych. Akcja, której celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, prowadzona była wczoraj.

Piesi stanowią szczególnie zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego. Dynamiczny wzrost liczby osób zmotoryzowanych potęguje stopień zagrożenia dla ich życia i zdrowia. Wczoraj policjanci drogówki prowadzili własne działania pn. „Monitoring przejść dla pieszych, gwarantem bezpieczeństwa pieszego”. Mundurowi zwracali szczególną uwagę na właściwe zachowanie kierujących wobec pieszych oraz prawidłowe poruszanie się pieszych na oznakowanych przejściach. Za poruszanie się niezgodnie z przepisami nakładano mandaty. Policjanci zapewniają, że nie będzie pobłażania dla pieszych i kierowców za łamanie przez nich przepisów prawa i stwarzanie zagrożenia na drodze.

Mundurowi nałożyli 26 mandatów karnych w tym 25 na kierowców. Aż 20 osób zaparkowało swoje samochody w rejonie przejść dla pieszych. Utrudniając pieszym możliwość obserwacji nadjeżdżających pojazdów. Jeden pieszy został ukarany mandatem karnym za przejście jezdni w miejscu niedozwolonym.