Podsumowanie działań "Pieszy" - Rok Pieszego - 2017 - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Rok Pieszego - 2017

Podsumowanie działań "Pieszy"

Bytomska drogówka podsumowała działania „PIESZY”. Mundurowi ujawnili liczne wykroczenia nakładając łącznie 27 mandatów karnych. Akcja, której celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, prowadzona była wczoraj.

Piesi stanowią szczególnie zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego. Dynamiczny wzrost liczby osób zmotoryzowanych potęguje stopień zagrożenia dla ich życia i zdrowia. Wczoraj policjanci drogówki prowadzili działania "PIESZY". Mundurowi zwracali szczególną uwagę na właściwe zachowanie świeżo upieczonych kierowców wobec pieszych. Zwracano uwagę na prawidłowe przemieszczanie się pieszych na oznakowanych przejściach. Za poruszanie się niezgodnie z przepisami nakładano mandaty. Mundurowi zwracali szczególną uwagę na młodych kierowców i ich zachowanie względem pieszych.

Mundurowi nałożyli 27 mandatów karnych, w tym 7 na pieszych i 20 na kierowców. Piesi popełniali wykroczenia przechodząc w miejscach niedozwolonych oraz na czerwonym świetle. Kierowców karano za inne wykroczenia nie związane z ruchem pieszych oraz za nieprawidłowy przejazd przez przejście dla pieszych.