Rok Pieszego - 2016

Podsumowanie działań "Kontrola drogowa - Pieszy"

Bytomska drogówka podsumowała działania pn. „Kontrola drogowa - Pieszy”. Mundurowi ujawnili wykroczenia drogowe nakładając łącznie 23 mandaty karne. Akcja, której celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, prowadzona była w piątek.

Piesi stanowią szczególnie zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego. Dynamiczny wzrost liczby osób zmotoryzowanych potęguje stopień zagrożenia dla ich życia i zdrowia. W piątek policjanci drogówki prowadzili działania pn. „Kontrola drogowa - Pieszy”. Mundurowi zwracali szczególną uwagę na właściwe zachowanie kierujących wobec pieszych oraz prawidłowe poruszanie się pieszych na oznakowanych przejściach. Za poruszanie się niezgodnie z przepisami nakładano mandaty. Policjanci zapewniają, że nie będzie pobłażania dla pieszych i kierowców za łamanie przez nich przepisów prawa i stwarzanie zagrożenia na drodze. Stróże prawa przypominali pieszym o konieczności noszenia elementów odblaskowych. Zachęcali do używania różnego typu odblasków, które są znacznie wcześniej widoczne dla kierowców. Stosowanie ich znacznie wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa pieszego.

Mundurowi ujawnili 24 wykroczenia drogowe. Nałożyli łącznie 23 mandaty karne. Piesi popełniali wykroczenia przechodząc w miejscu niedozwolonym – 10 osób oraz przechodząc na czerwonym świetle – 10 osób. Kierowcy byli karani głównie za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – 2 osoby oraz inne wykroczenia. Wobec jednego kierowcy skierowano wniosek o ukaranie do sądu.