Rok Pieszego - 2016

Popołudniowe działania "PIESZY". Nośmy odblaski!

Dzisiaj po południu na terenie naszego miasta drogówka będzie prowadziła działania pn. „PIESZY”. Podstawowym ich celem jest zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, a także kontrola stosowania się przez nich do obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Apelujemy do pieszych aby używali różnego rodzaju odblasków. Zadbajmy o nasze i dzieci bezpieczeństwo.

W godzinach popołudniowych bytomska drogówka będzie prowadziła działania „Pieszy”. Mają one na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz uświadomienie kierującym samochodami, że oni również są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego. W kilku wytypowanych punktach miasta policjanci prowadzić będą wzmożone kontrole. Mundurowi będą zwracać szczególną uwagę na korzystanie przez pieszych z przejść oraz sposób poruszania się na odcinkach dróg bez wydzielonych chodników. Policjanci będą podejmować środki prewencyjne w stosunku do nietrzeźwych pieszych powodujących zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Apelujemy do pieszych aby używali różnego rodzaju odblasków. Zadbajmy o nasze i dzieci bezpieczeństwo. Kierowcy znacznie wcześniej będą mogli zauważyć osobę mająca na sobie element odblaskowy. Jest to szczególnie istotne w okresie jesiennym, gdzie warunki atmosferyczne są szczególnie niekorzystne.