Podsumowanie działań "Pieszy" - Rok Pieszego - 2016 - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Rok Pieszego - 2016

Podsumowanie działań "Pieszy"

Bytomska drogówka podsumowała wczorajsze działania „PIESZY”. Mundurowi ujawnili liczne wykroczenia nakładając łącznie 42 mandaty karne. Akcja, której celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, prowadzona była wczoraj. Ilość wykroczeń świadczy, że pomimo okresu urlopowego nadal wiele osób nie dba o bezpieczeństwo swoje oraz innych uczestników ruchu drogowego.

Piesi stanowią szczególnie zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego. Dynamiczny wzrost liczby osób zmotoryzowanych potęguje stopień zagrożenia dla ich życia i zdrowia. Wczoraj policjanci drogówki prowadzili działania "PIESZY". Mundurowi zwracali szczególną uwagę na właściwe zachowanie świeżo upieczonych kierowców wobec pieszych. Zwracano uwagę na prawidłowe przemieszczanie się pieszych na oznakowanych przejściach. Za poruszanie się niezgodnie z przepisami nakładano mandaty.

Mundurowi nałożyli 42 mandaty karne, w tym 36 na pieszych i 6 na kierowców. Piesi popełniali wykroczenia przechodząc w miejscach niedozwolonych (34 osób), przechodząc na czerwonym świetle (3 osoby). Kierowców karano za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu oraz za nieprawidłowy przejazd przez pasy. Kilka osoby pouczono.