Rok Pieszego - 2016

Podsumowanie działań pn. „Monitoring przejść dla pieszych, gwarantem bezpieczeństwa pieszego”

Bytomska drogówka podsumowała działania pn. „Monitoring przejść dla pieszych, gwarantem bezpieczeństwa pieszego”. Mundurowi ujawnili wykroczenia drogowe nakładając łącznie 11 mandatów karnych. Akcja, której celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, prowadzona była wczoraj.

Piesi stanowią szczególnie zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego. Dynamiczny wzrost liczby osób zmotoryzowanych potęguje stopień zagrożenia dla ich życia i zdrowia. Wczoraj policjanci drogówki prowadzili własne działania pn. „Monitoring przejść dla pieszych, gwarantem bezpieczeństwa pieszego”. Mundurowi zwracali szczególną uwagę na właściwe zachowanie kierujących wobec pieszych oraz prawidłowe poruszanie się pieszych na oznakowanych przejściach. Za poruszanie się niezgodnie z przepisami nakładano mandaty. Policjanci zapewniają, że nie będzie pobłażania dla pieszych i kierowców za łamanie przez nich przepisów prawa i stwarzanie zagrożenia na drodze.

Mundurowi ujawnili 14 wykroczeń drogowych. Nałożyli 11 mandatów karnych, w tym za przechodzenie w miejscu niedozwolonym, za przechodzenia na czerwonym świetle. Na kierowców za nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu, nieprawidłowe wyprzedzanie na pasach oraz stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa pieszego. Wobec trzech osób skierowano wniosek o ukaranie do sądu. W jednym przypadku mundurowi zatrzymali prawo jazdy. 

Ładowanie odtwarzacza...