Rok Pieszego - 2016

Podsumowanie działań pn. „Monitoring przejść dla pieszych, gwarantem bezpieczeństwa pieszego”

Bytomska drogówka podsumowała działania pn. „Monitoring przejść dla pieszych, gwarantem bezpieczeństwa pieszego”. Mundurowi ujawnili wykroczenia drogowe nakładając łącznie 43 mandaty karne. Akcja, której celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, prowadzona była wczoraj.

Piesi stanowią szczególnie zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego. Dynamiczny wzrost liczby osób zmotoryzowanych potęguje stopień zagrożenia dla ich życia i zdrowia. Wczoraj policjanci drogówki prowadzili własne działania pn. „Monitoring przejść dla pieszych, gwarantem bezpieczeństwa pieszego”. Mundurowi zwracali szczególną uwagę na właściwe zachowanie kierujących wobec pieszych oraz prawidłowe poruszanie się pieszych na oznakowanych przejściach. Za poruszanie się niezgodnie z przepisami nakładano mandaty. Policjanci zapewniają, że nie będzie pobłażania dla pieszych i kierowców za łamanie przez nich przepisów prawa i stwarzanie zagrożenia na drodze.

Mundurowi ujawnili 48 wykroczeń drogowych. Nałożyli 43 mandaty karne, w tym 18 za przechodzenie w miejscu niedozwolonym, 10 za przechodzenia na czerwonym świetle. Na kierowców za nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu, nieprawidłowe wyprzedzanie przed pasami, nieprawidłowa zmiana pasa ruchu oraz 8 za przekroczenie prędkości. Cztery osoby pouczono a wobec jednej skierowano wniosek o ukaranie do sądu. W jednym przypadku mundurowi zatrzymali prawo jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym.

Ładowanie odtwarzacza...