Podsumowanie działań "PIESZY" - Rok Pieszego - 2016 - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Rok Pieszego - 2016

Podsumowanie działań "PIESZY"

Bytomska drogówka podsumowała wczorajsze działania „PIESZY”. Mundurowi ujawnili liczne wykroczenia nakładając łącznie 28 mandatów karnych. Akcja, której celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, prowadzona była wczoraj.

Piesi stanowią szczególnie zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego. Dynamiczny wzrost liczby osób zmotoryzowanych potęguje stopień zagrożenia dla ich życia i zdrowia. Wczoraj policjanci drogówki prowadzili działania "PIESZY". Mundurowi zwracali szczególną uwagę na właściwe zachowanie świeżo upieczonych kierowców wobec pieszych. Zwracano uwagę na prawidłowe przemieszczanie się pieszych na oznakowanych przejściach. Za poruszanie się niezgodnie z przepisami nakładano mandaty.

Mundurowi nałożyli 28 mandatów karnych, w tym 19 na pieszych i 9 na kierowców. Piesi popełniali wykroczenia przechodząc w miejscach niedozwolonych (16 osób), przechodząc na czerwonym świetle (3 osoby). Natomiast kierowcy za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu (4 osoby) oraz inne wykroczenia. Trzy osoby pouczono.