Rok Pieszego - 2016

Podsumowanie działań pn. „Monitoring przejść dla pieszych, gwarantem bezpieczeństwa pieszego”

Bytomska drogówka podsumowała działania pn. „Monitoring przejść dla pieszych, gwarantem bezpieczeństwa pieszego”. Mundurowi ujawnili wykroczenia drogowe nakładając łącznie 18 mandatów karnych. Akcja, której celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, prowadzona była wczoraj.

Piesi stanowią szczególnie zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego. Dynamiczny wzrost liczby osób zmotoryzowanych potęguje stopień zagrożenia dla ich życia i zdrowia. Wczoraj policjanci drogówki prowadzili własne działania pn. „Monitoring przejść dla pieszych, gwarantem bezpieczeństwa pieszego”. Mundurowi zwracali szczególną uwagę na właściwe zachowanie kierujących wobec pieszych oraz prawidłowe poruszanie się pieszych na oznakowanych przejściach. Za poruszanie się niezgodnie z przepisami nakładano mandaty.

Mundurowi ujawnili 21 wykroczeń drogowych. Nałożyli 18 mandatów karnych, w tym 1 za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, 16 za przechodzenie w miejscu niedozwolonym oraz 1 za brak pasów bezpieczeństwa. Dwie osoby pouczono a wobec jednej skierowano wniosek o ukaranie do sądu.