Rok Pieszego - 2016

Podsumowanie działań pn. „Monitoring przejść dla pieszych, gwarantem bezpieczeństwa pieszego”

Bytomska drogówka podsumowała działania pn. „Monitoring przejść dla pieszych, gwarantem bezpieczeństwa pieszego”. Mundurowi ujawnili wykroczenia drogowe nakładając łącznie 59 mandatów karnych. Akcja, której celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, prowadzona była wczoraj.

Piesi stanowią szczególnie zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego. Dynamiczny wzrost liczby osób zmotoryzowanych potęguje stopień zagrożenia dla ich życia i zdrowia. Wczoraj policjanci drogówki prowadzili własne działania pn. „Monitoring przejść dla pieszych, gwarantem bezpieczeństwa pieszego”. Mundurowi zwracali szczególną uwagę na właściwe zachowanie kierujących wobec pieszych oraz prawidłowe poruszanie się pieszych na oznakowanych przejściach. Za poruszanie się niezgodnie z przepisami nakładano mandaty.

Mundurowi nałożyli 59 mandatów karnych, w tym 10 za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, 13 za przechodzenie w miejscu niedozwolonym, 13 za przekroczenie prędkości, 1 za brak pasów bezpieczeństwa, 13 za niestosowanie się do znaków drogowych, 1 za nieprawidłową zmianę pasa ruchu oraz 8 za inne wykroczenia. W jednym przypadku zatrzymano prawo jazdy za nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu na pasach.