Podsumowanie działań "PIESZY" - Rok Pieszego - 2015 - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Rok Pieszego - 2015

Podsumowanie działań "PIESZY"

Bytomska drogówka podsumowała działania „PIESZY”. Mundurowi ujawnili 52 wykroczenia drogowe nakładając łącznie 46 mandatów karnych. Akcja, której celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, prowadzona była wczoraj.

Piesi stanowią szczególnie zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego. Dynamiczny wzrost liczby osób zmotoryzowanych potęguje stopień zagrożenia dla ich życia i zdrowia. Wczoraj policjanci drogówki prowadzili działania "PIESZY". Mundurowi zwracali szczególną uwagę na właściwe zachowanie kierujących wobec pieszych oraz prawidłowe poruszanie się pieszych na oznakowanych przejściach. Za poruszanie się niezgodnie z przepisami nakładano mandaty.

Mundurowi nałożyli 46 mandatów karnych, w tym 40 na pieszych i 6 na kierowców. Piesi popełniali wykroczenia przechodząc w miejscach niedozwolonych (38 osób), przechodząc na czerwonym świetle (7 osoba). Wobec kierowców policjanci wyciągali konsekwencje za inne przewinienia nie związane z bezpieczeństwem pieszych. 6 osób pouczono.