Drogówka podsumowała działania "PIESZY" - Rok Pieszego - 2015 - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Rok Pieszego - 2015

Drogówka podsumowała działania "PIESZY"

Bytomska drogówka podsumowała działania „PIESZY”. Mundurowi ujawnili 45 wykroczeń drogowych nakładając łącznie 41 mandatów karnych. Akcja, której celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, prowadzona była wczoraj.

Piesi stanowią szczególnie zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego. Dynamiczny wzrost liczby osób zmotoryzowanych potęguje stopień zagrożenia dla ich życia i zdrowia. Wczoraj policjanci drogówki prowadzili działania "PIESZY". Mundurowi zwracali szczególną uwagę na właściwe zachowanie kierujących wobec pieszych oraz prawidłowe poruszanie się pieszych na oznakowanych przejściach. Za poruszanie się niezgodnie z przepisami nakładano mandaty.

Mundurowi nałożyli 141 mandatów karnych, w tym 26 na pieszych i 15 na kierowców. Piesi popełniali wykroczenia przechodząc w miejscach niedozwolonych (22 osoby), przechodząc na czerwonym świetle (4 osoby). Wobec kierowców policjanci wyciągali konsekwencje za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu (15 osób) oraz inne przewinienia. 1 kierowcę pouczono a wobec 3 skierowano wniosek o ukaranie do sądu grodzkiego.