Drogówka podsumowała działania "PIESZY" - Rok Pieszego - 2015 - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Rok Pieszego - 2015

Drogówka podsumowała działania "PIESZY"

Bytomska drogówka podsumowała działania „PIESZY”. Mundurowi ujawnili 27 wykroczeń drogowych nakładając łącznie 26 mandatów karnych. Akcja, której celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, prowadzona była wczoraj.

Piesi stanowią szczególnie zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego. Dynamiczny wzrost liczby osób zmotoryzowanych potęguje stopień zagrożenia dla ich życia i zdrowia. Wczoraj policjanci drogówki prowadzili działania "PIESZY". Mundurowi zwracali szczególną uwagę na właściwe zachowanie kierujących wobec pieszych oraz prawidłowe poruszanie się pieszych na oznakowanych przejściach. Za poruszanie się niezgodnie z przepisami nakładano manda

Mundurowi nałożyli 26 mandatów karnych, w tym 17 na pieszych i 9 na kierowców. Piesi popełniali wykroczenia przechodząc w miejscach niedozwolonych (14 osób), przechodząc na czerwonym świetle (2 osoba). Wobec kierowców policjanci wyciągali konsekwencje za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu oraz inne przewinienia. Wobec 1 kierowcy skierowano wniosek o ukaranie do sądu grodzkiego.