Podsumowanie działań "PIESZY" - Rok Pieszego - 2015 - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Rok Pieszego - 2015

Podsumowanie działań "PIESZY"

Bytomska drogówka podsumowała działania „PIESZY”. Mundurowi ujawnili 26 wykroczeń drogowych nakładając łącznie 23 mandaty karne. Akcja, której celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, prowadzona była wczoraj.

Piesi stanowią szczególnie zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego. Dynamiczny wzrost liczby osób zmotoryzowanych potęguje stopień zagrożenia dla ich życia i zdrowia. Wczoraj policjanci drogówki prowadzili działania "PIESZY". Mundurowi zwracali szczególną uwagę na właściwe zachowanie kierujących wobec pieszych oraz prawidłowe poruszanie się pieszych na oznakowanych przejściach. Za poruszanie się niezgodnie z przepisami nakładano mandaty.

Mundurowi nałożyli 23 mandaty karne, w tym 9 na pieszych i 14 na kierowców. Piesi popełniali wykroczenia przechodząc w miejscach niedozwolonych (6 osób), przechodząc na czerwonym świetle (3 osoby). Wobec kierowców policjanci wyciągali konsekwencje za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu (4 osoby) oraz inne przewinienia. 1 pieszego oraz 2 kierowców pouczono.