Podsumowanie działań "PIESZY" - Rok Pieszego - 2015 - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Rok Pieszego - 2015

Podsumowanie działań "PIESZY"

Bytomska drogówka podsumowała działania „PIESZY”. Mundurowi nałożyli łącznie 61 mandatów karnych. Akcja, której celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, prowadzona była wczoraj i dzisiaj.

Piesi stanowią szczególnie zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego. Dynamiczny wzrost liczby osób zmotoryzowanych potęguje stopień zagrożenia dla ich życia i zdrowia. Wczoraj policjanci drogówki prowadzili działania "PIESZY". Mundurowi zwracali szczególną uwagę na właściwe zachowanie kierujących wobec pieszych oraz prawidłowe poruszanie się pieszych na oznakowanych przejściach. Za poruszanie się niezgodnie z przepisami nakładano mandaty.

Mundurowi nałożyli 61 mandatów karnych, w tym 41 na pieszych i 20 na kierowców. Piesi popełniali wykroczenia przechodząc w miejscach niedozwolonych ( 36 osób ), na czerwonym świetle ( 4 osoby ) oraz 1 pieszy wtargnął na jezdnię wprost przed nadjeżdżający samochód. Wobec kierowców policjanci wyciągali konsekwencje za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu i nieprawidłowy przejazd przez pasy. Kilka osób pouczono a wobec 5 skierowano wnioski o ukarania do Sądu Grodzkiego.