Podsumowanie działań "PIESZY" - Rok Pieszego - 2015 - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Rok Pieszego - 2015

Podsumowanie działań "PIESZY"

Bytomska drogówka podsumowała działania „PIESZY”. Mundurowi nałożyli łącznie 33 mandaty karne. Akcja, której celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, prowadzona była wczoraj w godzinach rannych i popołudniowych.

Piesi stanowią szczególnie zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego. Dynamiczny wzrost liczby osób zmotoryzowanych potęguje stopień zagrożenia dla ich życia i zdrowia. Wczoraj policjanci drogówki prowadzili działania "PIESZY". Mundurowi zwracali szczególną uwagę na właściwe zachowanie kierujących wobec pieszych oraz prawidłowe poruszanie się pieszych na oznakowanych przejściach. Za poruszanie się niezgodnie z przepisami nakładano mandaty.

Mundurowi nałożyli 33 mandaty karne, w tym 29 na pieszych i 4 na kierowców. Piesi popełniali wykroczenia przechodząc w miejscach niedozwolonych ( 25 osób ) oraz na czerwonym świetle ( 4 osoby ). Kierowców karano głównie za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu oraz nieprawidłowy przejazd przez pasy. W kilku przypadkach mundurowi zastosowali pouczenia.