Podsumowanie akcji "NURD" - Rok Pieszego - 2015 - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Rok Pieszego - 2015

Podsumowanie akcji "NURD"

Bytomska drogówka podsumowała wczorajsze działania „NURD”. Mundurowi nałożyli łącznie 26 mandatów karnych i skierowali 2 wnioski o ukaranie do sądu. Policjanci prowadzili na ternie naszego miasta działania od godziny 06:00 do 22:00. Celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Piesi stanowią szczególnie zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego. Dynamiczny wzrost liczby osób zmotoryzowanych potęguje stopień zagrożenia dla ich życia i zdrowia. Wczoraj od rana policjanci drogówki prowadzili działania pod hasłem "niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Mundurowi zwracali szczególną uwagę na właściwe zachowanie kierujących wobec pieszych oraz zgodne z przepisami poruszanie się pieszych na oznakowanych przejściach, a także stosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Ponadto policjanci sprawdzali stan techniczny pojazdów oraz obowiązkowe wyposażenie. Zarówno na pieszych, jak i kierowców, którzy poruszają się niezgodnie z przepisami nakładano mandaty.

Mundurowi nałożyli 26 mandatów karnych, w tym 22 na pieszych, 4 na kierowców. Piesi popełniali wykroczenia przechodząc w miejscach niedozwolonych ( 18 osób ) oraz przechodząc na czerwonym świetle (4 osoby) . Kierowców ukarano mandatami karnym za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu (3 przypadki). Stróże prawa skierowali ponadto 2 wnioski o ukaranie do sądu i zatrzymali jedno prawo jazdy za stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.