Podsumowanie działań "PIESZY" - Rok Pieszego - 2015 - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Rok Pieszego - 2015

Podsumowanie działań "PIESZY"

Bytomska drogówka podsumowała działania „PIESZY”. Mundurowi nałożyli łącznie 45 mandatów karnych. Akcja, której celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, prowadzona była wczoraj w godzinach 7:00-11:00 oraz 15:00-19:00.

Piesi stanowią szczególnie zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego. Dynamiczny wzrost liczby osób zmotoryzowanych potęguje stopień zagrożenia dla ich życia i zdrowia. Wczoraj policjanci drogówki prowadzili działania "PIESZY". Mundurowi zwracali szczególną uwagę na właściwe zachowanie kierujących wobec pieszych oraz prawidłowe poruszanie się pieszych na oznakowanych przejściach. Za poruszanie się niezgodnie z przepisami nakładano mandaty.

Mundurowi nałożyli 45 mandatów karnych, w tym 34 na pieszych i 11 na kierowców. Piesi popełniali wykroczenia przechodząc w miejscach niedozwolonych. Kierowców karano za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu (9 mandatów karnych) oraz nieprawidłowe przejeżdżanie przez pasy (2 mandaty karne). W kilku przypadkach mundurowi zastosowali pouczenia.