Podsumowanie wczorajszych działań "NURD" - Rok Pieszego - 2015 - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Rok Pieszego - 2015

Podsumowanie wczorajszych działań "NURD"

Bytomska drogówka podsumowała wczorajsze działania „NURD”. Mundurowi nałożyli łącznie 60 mandatów karnych. Policjanci prowadzili na ternie naszego miasta działania od godziny 06:00 do 22:00. Celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Piesi stanowią szczególnie zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego. Dynamiczny wzrost liczby osób zmotoryzowanych potęguje stopień zagrożenia dla ich życia i zdrowia. Wczoraj od rana policjanci drogówki prowadzili działania pod hasłem "niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Mundurowi zwracali szczególną uwagę na właściwe zachowanie kierujących wobec pieszych oraz zgodne z przepisami poruszanie się pieszych na oznakowanych przejściach, a także stosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Ponadto policjanci sprawdzali stan techniczny pojazdów oraz obowiązkowe wyposażenie. Zarówno na pieszych, jak i kierowców, którzy poruszają się niezgodnie z przepisami nakładano mandaty.

Mundurowi nałożyli 60 mandatów karnych w tym 40 na pieszych a 20 na kierowców. Piesi popełniali wykroczenia przechodząc w miejscach niedozwolonych ( 33 osoby) oraz przechodząc na czerwonym świetle (5 osób) oraz w 2 przypadkach były to inne przewinienia. Kierowców ukarano mandatami karnym za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu (5 przypadków) oraz za nieprawidłowy przejazd przez pasy (2 osoby). W pozostałych 13 przypadkach na kierowców nałożono mandaty karne za popełnianie innych wykroczeń w ruchu drogowym.