Podsumowanie działań "PIESZY" - Rok Pieszego - 2015 - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Rok Pieszego - 2015

Podsumowanie działań "PIESZY"

Bytomska drogówka podsumowała działania „PIESZY”. Mundurowi nałożyli łącznie 37 mandatów karnych. Akcja, której celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, prowadzona była wczoraj w godzinach popołudniowych.

Piesi stanowią szczególnie zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego. Dynamiczny wzrost liczby osób zmotoryzowanych potęguje stopień zagrożenia dla ich życia i zdrowia. Wczoraj policjanci drogówki prowadzili działania "PIESZY". Mundurowi zwracali szczególną uwagę na właściwe zachowanie kierujących wobec pieszych oraz zgodne z przepisami poruszanie się pieszych na oznakowanych przejściach. Policjanci sprawdzali ponadto stan techniczny pojazdów oraz obowiązkowe wyposażenie. Zarówno na pieszych, jak i kierowców, którzy poruszali się niezgodnie z przepisami nakładano mandaty. Policjanci z drogówki wykorzystywali podczas działań specjalistyczny radiowóz wyposażony w sprzęt audio wizualny. Stróże prawa dzięki niemu zarejestrowali 13 naruszeń przepisów ruchu drogowego zarówno przez pieszych jak i kierowców.

Mundurowi nałożyli 37 mandatów karnych, w tym 27 na pieszych i 10 na kierowców. Piesi popełniali wykroczenia przechodząc w miejscach niedozwolonych (5 mandatów karnych) oraz przechodząc na czerwonym świetle (22 mandaty karne). Kierowcy popełniali wykroczenie w przypadku nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu (6 mandatów) oraz nieprawidłowo przejeżdżając przez pasy (4 mandatów). W 2 przypadkach drogówka skierowała wnioski do sądu. W kilku przypadkach mundurowi stosowali pouczenia.

Ładowanie odtwarzacza...