Popołudniowe działania "Pieszy" - Rok Pieszego - 2015 - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Rok Pieszego - 2015

Popołudniowe działania "Pieszy"

Dzisiaj po południu na terenie naszego miasta prowadzone są policyjne działania „PIESZY”. Podstawowym ich celem jest zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Ponadto kontrola stosowania się przez nich do przepisów ruchu drogowego.

Stróże prawa oprócz codziennych kontroli prowadzą takie działania jak „PIESZY”, mają one na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Prowadzone będą kontrole stosowania się przez nich do przepisów ruchu drogowego. Priorytetem jest ograniczenie ilości zdarzeń z udziałem rowerzystów oraz podniesienie świadomości wśród kierujących samochodami, że rowerzyści i piesi są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego. Zwracana będzie uwaga pieszym i rowerzystom, że ich bezpieczeństwo w dużej mierze zależy również od nich samych. W kilku wytypowanych miejscach miasta, policjanci prowadzić będą wzmożone kontrole. Zwracać będą szczególną uwagę na zachowanie pieszych. Aby było zgodne z przepisami poruszania się pieszych na odcinkach dróg bez wydzielonych chodników oraz korzystanie z oznakowanych przejść dla nich. Policjanci będą podejmować środki prewencyjne w stosunku do nietrzeźwych pieszych powodujących zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ponadto mundurowi propagować będą używanie przez niechronionych uczestników ruchu drogowego elementów odblaskowych.