Wczorajsze działania "PIESZY" - Rok Pieszego - 2015 - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Rok Pieszego - 2015

Wczorajsze działania "PIESZY"

Bytomska drogówka podsumowała wczorajsze działania „PIESZY”. Mundurowi nałożyli łącznie 35 mandatów karnych. Akcja, której celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, prowadzona była od godziny 14.00.

Piesi stanowią szczególnie zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego. Dynamiczny wzrost liczby osób zmotoryzowanych potęguje stopień zagrożenia dla ich życia i zdrowia. Wczoraj od godziny 14.00 policjanci drogówki prowadzili działania "PIESZY". Mundurowi zwracali szczególną uwagę na właściwe zachowanie kierujących wobec pieszych oraz zgodne z przepisami poruszanie się pieszych na oznakowanych przejściach. Policjanci sprawdzali ponadto stan techniczny pojazdów oraz obowiązkowe wyposażenie. Zarówno na pieszych, jak i kierowców, którzy poruszali się niezgodnie z przepisami nakładano mandaty.

Mundurowi nałożyli 35 mandatów karnych, w tym 30 na pieszych i 5 na kierowców. Piesi popełniali wykroczenia przechodząc w miejscach niedozwolonych oraz przechodząc na czerwonym świetle. Kierowcy został ukarani za wykroczenia względem pieszych.