Rok Pieszego - 2015

Policjanci o bezpieczeństwie wolontariuszy WOŚP

Policjanci z bytomskiej komendy spotkali się z wolontariuszami XXIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Stróże prawa przekazali im podstawowe zasady bezpieczeństwa. Policjanci będą dbali o spokojny i bezpieczny przebieg finału WOŚP. Jak co roku, będą pilnować porządku na imprezach oraz asystować podczas konwojów zebranych pieniędzy.

W spotkaniu uczestniczyło kilkudziesięciu wolontariuszy z Bytomia. Wśród nich były osoby młodsze oraz starsze. Wszystkim zwrócono uwagę na fakt, że ich bezpieczeństwo jest najważniejsze. Przypomniano im, że muszą pamiętać o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa:

  • unikali miejsc mało uczęszczanych przez ludzi, takich jak podwórka, bramy, parki i skwery (zwłaszcza po zapadnięciu zmierzchu);
  • nie chodzili samotnie, najlepiej zbierali datki w towarzystwie innych osób;
  • w razie napadu nie starali się za wszelką cenę ratować zawartości skarbonki, pamiętając, że życie i zdrowie jest wartością nadrzędną, a jeżeli już do tego dojdzie, starać się zapamiętać jak najwięcej szczegółów, mogących później pomóc zidentyfikować sprawcę;
  • jak najszybciej powiadomili policjantów o popełnionym przestępstwie, jeśli napastnik ucieka – alarmowali otoczenie krzykiem;
  • w wypadku podejrzenia zaistnienia niebezpieczeństwa, nie wahali się - natychmiast powiadamiać policjantów, np. dzwoniąc pod numer 997 lub 112, lub powiadomić osobę dorosłą;
  • pod żadnym pozorem nie zostawiali puszki z pieniędzmi bez nadzoru - niektórzy tylko na to czekają;
  • Otoczyli opieką dzieci, które zbierają pieniądze do puszek i zwrócili uwagę, czy nie dzieje się im krzywda. Najlepiej, aby dzieci kwestowały pod opieką dorosłych.

Przypomnijmy, że każdy z wolontariuszy jest wyposażony w identyfikator. Na identyfikatorze znajduje się imię, nazwisko oraz zdjęcie wolontariusza, numer zbiórki, hologram potwierdzający oryginalność identyfikatora oraz kod QR, kierujący do strony internetowej WOŚP. Identyfikator musi być wypisany czytelnie, także czytelne powinno być wklejone zdjęcie. Każdy wolontariusz musi nosić swój identyfikator w widocznym miejscu. Puszka wolontariusza musi być oklejona banderolami Fundacji WOŚP.