Podsumowanie wczorajszych działań "NURD" - Rok Pieszego - 2014 - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Rok Pieszego - 2014

Podsumowanie wczorajszych działań "NURD"

Bytomska drogówka podsumowała wczorajsze działania „NURD”. Mundurowi nałożyli łącznie 60 mandatów karnych. Policjanci prowadzili na ternie naszego miasta działania od godziny 06:00 do 22:00. Celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Piesi stanowią szczególnie zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego. Dynamiczny wzrost liczby osób zmotoryzowanych potęguje stopień zagrożenia dla ich życia i zdrowia. Wczoraj od rana policjanci drogówki prowadzili działania pod hasłem "niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Mundurowi zwracali szczególną uwagę na właściwe zachowanie kierujących wobec pieszych oraz zgodne z przepisami poruszanie się pieszych na oznakowanych przejściach, a także stosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Ponadto policjanci sprawdzali stan techniczny pojazdów oraz obowiązkowe wyposażenie. Zarówno na pieszych, jak i kierowców, którzy poruszają się niezgodnie z przepisami nakładano mandaty.

Mundurowi nałożyli 60 mandatów karnych w tym 56 dla pieszych a 4 dla kierowców. Wobec kilku osób mundurowi zastosowali pouczenie. Piesi popełniali wykroczenia przechodząc w miejscach niedozwolonych (39 osób) oraz przechodząc na czerwonym świetle (17 osób). Kierowcy karani byli mandatami za popełniane wykroczenia względem pieszych.