Obowiązek noszenia odblasków przez pieszych

Wykaz ulic poza terenem zabudowanym w granicach miasta Bytomia na których obowiązuje używanie odblasków przez pieszych.

Od 31 sierpnia 2014 roku każdy pieszy, który będzie się poruszał po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Za brak elementu odblaskowego będzie groził mandat – od 20 do 500 zł.

- teren niezabudowany oznakowany znakami E-17

  • al. Jana Nowaka Jeziorańskiego - od granicy miasta Zabrze/Bytom (DK88 do węzła DK 94 a na dalszym odcinku dr. wew. ) do granicy miasta Bytom/Piekary Śląskie
  • ul. Zofii Nałkowskiej - DP 8610 S - od skrzyżowania z al. Jana Nowaka Jeziorańskiego do granicy miasta Bytom/Radzionków

- ciągi ulic oznakowane znakami D-42/43

  • al. Jana Pawła II - DW 911 - od skrzyżowania z ul. Chorzowską do granic miasta Bytom/Piekary Śląskie
  • ul. Chorzowska - DK 79 - od skrzyżowania z ul. Arki Bożka do granicy miasta Bytom/ Chorzów
  • ul. Frenzla - DK 94 - od skrzyżowania ulic Francuska-Nickla do granicy miasta Bytom/Zabrze
  • ul. Szyb Zachodni - DP 8603 S - od skrzyżowania z ul. Frenzla do granicy miasta Bytom/Zabrze
  • ul. Stolarzowicka - DP - 8602 S - na odcinku leśnym
  • ul. Dąbrowa Miejska - DP - 8606 S - na odcinku leśnym