Apel policjantów - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Wiadomości

Apel policjantów

Data publikacji 26.03.2020

Szanowni Państwo, tu Policja. „[…]” Takim komunikatem bytomscy policjanci przypominają mieszkańcom Bytomia o wprowadzeniu nowych obostrzeń dotyczących zachowania bezpieczeństwa i ograniczenia kontaktu z innymi osobami.

W tej sprawie na łamach naszych stron zostało już napisane wiele. Natomiast w ostatnich dniach wprowadzono w Polsce kolejne zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa. Polska zdecydowała się na ograniczenie imprez masowych i działalności galerii handlowych, zawieszenie zajęć w szkołach oraz zamknięcie granic. Do tego wprowadzono ograniczenie swobód przemieszczania się poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Bytomscy policjanci w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców również z radiowozów przypominają o nowych regulacjach. Apelują o pozostanie w domach i ograniczenia kontaktów z innymi osobami.

Szanowni Państwo, tu Policja.

W związku z ogłoszoną w Polsce epidemią koronawirusa prosimy, aby dla własnego bezpieczeństwa pozostać w domach. Jeżeli niezbędne jest opuszczenie miejsca zamieszkania, należy unikać bezpośredniego kontaktu z innymi osobami, zachowując dystans co najmniej 2 metrów. Prosimy o niegrupowanie się, aby zminimalizować ryzyko zakażenia. Apelujemy zostańcie w domach. To od odpowiedzialnej postawy każdego z nas , nie tylko dzisiaj i jutro, ale także przez cały czas trwania epidemii, zależy zdrowie i życie nasze oraz najbliższych.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 11.54 MB)