Międzynarodowy Dzień Mediacji - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Wiadomości

Międzynarodowy Dzień Mediacji

Data publikacji 14.10.2019

Zbliża się Międzynarodowy Dzień Mediacji, który w tym roku został wyznaczony na dzień 17 października. Równolegle trwać również będzie Tydzień Mediacji, przypadający w dniach 14-18 października. Ogólnopolska inicjatywa ma na celu upowszechnienie idei mediacji jako narzędzia rozwiązywania konfliktów na gruncie karnym. W działania włączą się również bytomscy policjanci.

Bytomscy policjanci na co dzień współpracują z placówkami, które pomagają w rozwoju polubownych metod rozwiązywania sporów i prawa do mediacji.

Od 14 – 18 października trwać będzie "Tydzień Mediacji", a 17 października obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Mediacji. Celem tej inicjatywy jest rozpowszechnianie ugodowego rozwiązywania konfliktów. Przez cały tydzień w sądach, jednostkach policji i w organizacjach pozarządowych będą udzielane bezpłatne porady mediatorów.

Konsultacje w sprawach mediacji będą udzielane również w Komendzie Miejskiej Policji w Bytomiu. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 16.00.

Mediacja, to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale neutralnego i bezstronnego mediatora. Wspiera on przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia. Każdy z obywateli ma do niej prawo. W większości krajów na świecie jest ona powszechnie uznawaną i stosowaną metodą rozwiązywania sporów.