Bezpieczny Pieszy - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Wiadomości

Bezpieczny Pieszy

Data publikacji 11.09.2019

Od rana na terenie naszego miasta bytomska drogówka prowadzi działania „BEZPIECZNY PIESZY”. Podstawowym ich celem jest zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz kontrola stosowania się przez nich do przepisów ruchu drogowego.

Stróże prawa oprócz codziennych kontroli prowadzą takie działania jak "Bezpieczny pieszy”. Mają one na celu zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Prowadzone są kontrole stosowania się przez nich do obowiązujących przepisów. Priorytetem akcji jest ograniczenie ilości zdarzeń z udziałem pieszych oraz podniesienie świadomości wśród kierujących samochodami, że są oni pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego. Zwracana będzie uwaga pieszym, że ich bezpieczeństwo w dużej mierze zależy również od nich samych. W kilku wytypowanych miejscach miasta, policjanci prowadzić będą wzmożone kontrole. Mundurowi będą podejmować środki prewencyjne w stosunku do nietrzeźwych pieszych powodujących zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ponadto stróże prawa propagować będą używanie przez niechronionych uczestników ruchu drogowego elementów odblaskowych.