Wakacyjne patrole nad wodą - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Wiadomości

Wakacyjne patrole nad wodą

Data publikacji 04.07.2019

W czasie wakacji bytomscy policjanci sprawdzają czy wypoczywający nad wodą są bezpieczni. W ramach ogólnopolskiej kampanii "Kręci mnie bezpieczeństwo... nad wodą" mundurowi wraz z strażnikami miejskimi kontrolują bytomskie akweny wodne.

W okresie wakacyjnym bytomscy policjanci podejmują szereg działań profilaktycznych ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywającym na terenie Bytomia. W miesiącach letnich niezwykle ważnym zagadnieniem jest bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą. Mundurowi systematycznie kontrolują basen przy ul. Wrocławskiej jak również tzw. dzikie kąpieliska. Ponadto sprawdzają prawidłowe oznaczenie miejsc z zakazem kąpieli.

Pamiętajmy! Bezpieczna kąpiel, to kąpiel w miejscu do tego przeznaczonym, która jest odpowiednio oznakowane i w którym nad bezpieczeństwem czuwa ratownik. "Dzikie kąpieliska" zawsze mają nieznane dno i głębokość, a woda w nich może być skażona.

 

  • Policjant z strażnikiem miejskim kontrolują zbiornik
  • Policjant z strażnikiem w trakcie kontroli
  • Policjant z strażnikiem w trakcie kontroli