EKO-patrol na bytomskich drogach - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Wiadomości

EKO-patrol na bytomskich drogach

Data publikacji 13.05.2019

Od marca bytomskimi ulicami porusza się tzw. "EKO-patrol". W skład jego wchodzi policjant bytomskiej drogówki oraz funkcjonariusz Straży Miejskiej. Stróże prawa reagują na wszelkie sygnały dotyczące zanieczyszczeń środowiska. Patrol ten został powołany na podstawie wspólnej decyzji Prezydenta Bytomia oraz Komendanta Miejskiego Policji w Bytomiu. Głównym jego celem jest walka z nielegalnymi odpadami zagrażającymi bezpieczeństwu mieszkańców oraz środowisku.

Głównymi zadaniami patrolu są:

  • - Kontrola dokumentów wymaganych przy wykonywaniu transportu drogowego
  • - Kontrola dokumentów upoważniających do transportu odpadów
  • - Kontrola czasu pracy i odpoczynki i wymaganych przerw przez kierujących wykonujących transport drogowy
  • - Ujawnianie nieprawidłowości popełnianych przez kierujących pojazdami wykonującymi transport drogowy w tym wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji
  • - Kontrolowanie stanu trzeźwości kierujących oraz ewentualnego znajdowania się pod wpływem środków odurzających
  • - Reagowanie na przypadki zatrzymywania pojazdów w miejscach niedozwolonych w szczególności dotyczy to autostrad, dróg ekspresowych i dróg krajowych
  • - Zdecydowanej reakcji na przypadki popełniania przestępstw i wykroczeń

W marcu stróże prawa skontrolowali 125 pojazdów. Nałożyli 21 mandatów karnych oraz zatrzymali 6 dowodów rejestracyjnych.