Wiadomości

Działania "Rowerem bezpieczniej do celu" na bytomskich drogach

Data publikacji 18.03.2019

Dzisiaj od rana na terenie naszego miasta bytomska drogówka prowadzi działania „Rowerem bezpieczniej do celu”. Podstawowym ich celem jest zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów. Stróże prawa będą kontrolować stosowanie się przez nich do przepisów ruchu drogowego.

Stróże prawa oprócz codziennych kontroli prowadzą takie działania jak „Rowerem bezpieczniej do celu”, mają one na celu zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów. Prowadzone są kontrole stosowania się przez nich do przepisów ruchu drogowego. Priorytetem jest ograniczenie ilości zdarzeń z udziałem rowerzystów oraz podniesienie świadomości wśród kierujących samochodami, że rowerzyści są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego. Zwracana będzie im uwaga, że ich bezpieczeństwo w dużej mierze zależy również od nich samych. W kilku wytypowanych miejscach miasta, policjanci prowadzić będą wzmożone kontrole. Zwracać będą szczególną uwagę na zachowanie rowerzystów. Aby było zgodne z przepisami poruszania się na odcinkach dróg bez wydzielonych tras rowerowych oraz korzystanie z oznakowanych przejść dla pieszych przez, które często przejeżdżają co jest niezgodne z przepisami. W ramach działań mundurowi będą reagowali w większym stopniu na wykroczenia popełniane przez rowerzystów między innymi w zakresie kierowania rowerem po alkoholu, jazdy rowerem po chodniku lub przejściu dla pieszych a w szczególności będą zwracali uwagę na sprawne oświetlenie roweru poprawiające widoczność. Policjanci zwiększą reakcję na wykroczenia kierujących samochodami popełniających wykroczenia na szkodę rowerzystów, między innymi w zakresie nieustąpienie pierwszeństwa rowerzystom, jazda samochodem po drodze dla rowerów, przekraczanie dopuszczalnej prędkości jazdy w miejscach szczególnie uczęszczanych przez rowerzystów. Policjanci będą podejmować środki prewencyjne w stosunku do rowerzystów powodujących zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ponadto mundurowi propagować będą używanie przez niechronionych uczestników ruchu drogowego elementów odblaskowych.