Bezpieczne ferie ze Sznupkiem - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Wiadomości

Bezpieczne ferie ze Sznupkiem

Data publikacji 15.02.2019

Bytomscy profilaktycy odwiedzili dzieci w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Powstańców Warszawskich. Mundurowi uczyli, ostrzegali i radzili, jak dbać o bezpieczeństwo w trakcie wolnym od nauki. Spotkanie odbyło się w ramach akcji: „Bezpieczne ferie 2019”.

Policjanci  wraz z maskotką śląskiej policji, psem „Sznupkiem” odwiedzili dzieci podczas półkolonii odbywających się w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Powstańców Warszawskich. W trakcie spotkania mundurowi uczyli dzieci, jak unikać zagrożeń i bezpiecznie poruszać się po drodze. Przypomnieli o konieczności noszenia elementów odblaskowych oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na podwórku, przejazdu samochodem i w kontaktach z obcymi. Policjanci przekazali podstawowe informacje dotyczące ich bezpieczeństwa podczas ferii zimowych. Przypomnieli zasady bezpiecznego przebywania w domu pod nieobecność rodziców. Przestrzegli przed wchodzeniem na lód oraz o ostrożności podczas zabaw ze śnieżkami. Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem przysłuchiwali się mundurowym oraz zadawali liczne pytania. Na zakończeniu wszyscy upamiętnili spotkanie pamiątkowymi zdjęciami.